JOIN OUR TEAM

Na vele succesvolle jaren met evenementen zoals Soirée Couleur, Tour Couleur en de Rally, maar ook tal van sociale activiteiten met tientallen lokale goede doelen staat de werking van Rotaract Turnhout – Arendonk op een lager pitje. Door verschillende factoren waaronder de covid situatie hebben we dringend nood aan nieuwe mensen die zich achter onze club willen engageren en de handen uit de mouwen willen steken. Bij deze een warme oproep om ons een seintje te geven indien je geïnteresseerd bent!

Je kan ons steeds bereiken op info@rotaractturnhout.be of +32 479 96 39 38 voor vragen, om ons te leren kennen of om jezelf voor te stellen als geïnteresseerde. Tot snel!

Wat is Rotaract Turnhout – Arendonk?

Rotaract is een groep van jongvolwassenen (minimum 18 jaar, geen maximumleeftijd) die met kameraadschap en toewijding hopen een steentje bij te dragen daar waar de nood het hoogst is. Met het verwezenlijken van evenementen zamelen we geld in. We trachten niet om louter financiële middelen te schenken, maar proberen ook een band te creëren met het goede doel. Door zelf onze handen uit de mouwen te steken, willen we een meerwaarde en leerrijke ervaring meegeven niet alleen aan onszelf maar ook aan degenen die we willen ondersteunen.


De doelstelling van Rotaract is opgebouwd uit drie pijlers: vriendschap, goede doelen en zelfontplooiing. De eerste pijler, vriendschap, gaat over het kameraadschap voor het leven dat je bouwt met de groep. Jaarlijks wordt er samen op weekend gegaan en worden er verschillende leuke activiteiten georganiseerd om die band binnen het team enorm sterk te maken.


De tweede pijler, goede doelen, focust enerzijds op een goede samenwerking en band met verschillende goede doelen, en daarnaast uiteraard ook het inzamelen van geld of andere steun om die goede doelen te helpen. Zo proberen we lokale organisaties bij te staan in hun missie om sociale of positieve impact te hebben in regio Turnhout – Arendonk.


Ten slotte de derde pilaar, zelfontplooiing. De Club biedt haar leden steeds de opportuniteit om een actieve, ondernemende rol in te nemen binnen de werking van de club of eventueel zelfs een leidersrol als bestuurslid of commissievoorzitter. Op deze manier bevordert de Club de ontwikkeling van persoonlijke en professionele vaardigheden, zoals creativiteit, assertiviteit, spraakzaamheid, behulpzaamheid, visie, etc.


Praktisch bestaat de Rotaractclub uit een ledenaantal dat kan variëren tot tien tot ongeveer dertig personen. Eén keer per maand is er vergadering met de hele club en daarnaast wordt per commissie naargelang de nood tussendoor ook vergaderd.


Naast de vergaderingen zijn er natuurlijk de verschillende evenementen die georganiseerd worden door de club, maar teambuilding activiteiten en andere leuke activiteiten die we met de Club samen doen.